Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Εκτυπώθηκε η εφημερίδα "Παλμοί της Ζίτσας" αριθμός τεύχους 76
και σύντομα θα  αποσταλεί σε όλους τους Ζιτσιώτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: