Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝΜέχρι το 1940 λειτούργησε ως ενοριακός ναός. Είναι ναός θολωτός, με πλούσιες αγιογραφίες και νάρθηκα. Επάνω από την εσωτερική πόρτα υπάρχει ανορθόγραφη επιγραφή με κεφαλαία γράμματα.
ΑΝΙΓΕΡΘΗ Ο ΘΗΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΩΝ ΗΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΚΑΛΙΝΗΚΟΥ ΑΡΧΕΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΦΗΜΕΡΕΒΟΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΙΕΡΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΕΡΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΙΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΥΡ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ……….. ΚΥΡ ΔΙΜΟΠΑΝΟΥ …………… ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΒΗΑΣ ΑΥΤΟΥ …………….. ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΝ ΤΟΝ ΤΗΜΙΟΤΑΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΟΛΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΗΝΟΥ ΕΤΕΛΙΟΘΗ ΕΝ ΜΝΗΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΕ ΕΠΗ ΕΤΟΥΣ ΖΡΝΖ. ( Η χρονολογία αυτή είναι από κτίσεως κόσμου 7157 και όταν αφαιρέσουμε το έτος 5508 που γεννήθηκε ο Χριστός μένει το 1649 , που είναι το έτος που χτίστηκε.)

Τα νέα των Ταξιαρχών

Όπως είναι γνωστό ο ναός των Ταξιαρχών στη συνοικία του «Γκάρα - Ντάη»
είναι ένα από το σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της κωμόπολης μας, της Ζίτσας. Ο
ναός στην περίοδο ταυ μεσοπολέμου και μεταπολεμικά δέχθηκε πολλές φθορές από
τις καιρικές συνθήκες και την εγκατάλειψή του ως και πολλές κακοποιήσεις από

άστοχες παρεμβάσεις στο κτίσμα και στις αγιογραφίες του. Ωστόσο τα τελευταία
χρόνια με την ευαισθησία πολλών χωριανών και ειδικότερα των γειτόνων του Ναού
ξεκίνησε ένας αγώνας, μια συλλογική προσπάθεια, που βρήκε αξιόλογη ανταπόκριση
σε πολλούς από τους πιστούς και με τη συνδρομή των κατά διαστήματα ιερέων του
χωριού άρχισε μια αξιόλογη προσπάθεια "να σωθεί ο ναός"
Έτσι το κτίσμα διασφαλίσθηκε με την πρόσδεση των πλαγίων πλευρών του με
σιδηρούς ελκυστήρες, η στέγη αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου, το εσωτερικό δάπεδο
ανανεώθηκε και περιφερειακά έγινε προσπάθεια στεγανοποίησης των θεμελίων του
κτίσματος.
Στο μεταξύ με το ενδιαφέρον κάποιων επίσης ευαίσθητων χωριανών
ενεργοποιήθηκε η δ/νση Βυζαντινών αρχαιοτήτων του Νομού και έγινε δωρεάν από
την υπηρεσία η αποτύπωση των φθορών των αγιογραφιών και συντάχθηκε η σχετική
μελέτη στη διάρκεια του θέρους του' 2009. Ήδη πληροφορούμε όλους τους
χωριανούς πως η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο του
Υπουργείου Πολιτισμού και επαναφέρεται στη Δ/νση Βυζαντινών αρχαιοτήτων των
Ιωαννίνων για να αποτελέσει πλέον τον :οδηγό σε όλο το έργο της αποκατάστασης
και στερέωσης των αγιογραφιών με στόχο ο Ναός να επανεύρει την παλαιά του
αίγλη.
Ακόμα εσωτερικά ο Ναός με τις μικρές ή μεγάλες συνδρομές των πιστών ως και
την επί έτη τώρα τακτική επιχορήγηση από το Μπάγκειο ίδρυμα εξοπλίσθηκε με
υποδειγματικό τρόπο με .. αξιόλογες κανδήλες, αναλόγια και καθίσματα
μοναστηριακής γραμμής και άλλα σκεύη και ήδη ο Ναός εκπέμπει μια αληθινή γοητεία
όπως ταιριάζει σ' ένα προσκυνηματικό τόπο με παράλληλη αξία μνημειακού χώρου.

Σ' όλη αυτή την προσπάθεια που συνεχίζεται με παρήγορους ρυθμούς όλοι οι συντελεστές έχουν το μερίδιο του επαίνου για τη μικρή ή μεγάλη προσφορά τους.
.


Ωστόσο συγκινεί ιδιαίτερα η προθυμία δύο νέων ανθρώπων των αδελφών
Στέφανου και Γιώργου Κοντογιάννη του Βασιλείου (αδελφοί Τέλλα) που πέρα από
την προσωπική τους εργασία διέθεσαν δωρεάν τα μηχανήματά τους ,φορτωτή και
φορτηγό αυτοκίνητο για τη φόρτωση και απόρριψη του μεγάλου όγκου των μπαζών
που είχαν προκύψει από την αλλαγή της στέγης
Επίσης είναι αξιοσημείωτη η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής σε ανάλογα
αιτήματα.
'Έχουμε σταθερή την ελπίδα πως παρά την οικονομική κρίση που όλοι μας
βιώνουμε οι προσφορές προς το Ναό θα συνεχισθούν όπως και για τις άλλες
εκκλησίες του χωριού, με τους ίδιους ρυθμούς.
Είναι τούτο το έργο σαφές δείγμα της ευαισθησίας των Ζιτσαίων για τα
αξιόλογα έργα και απόδειξη πόσα πολλά μπορούν να επιτύχουν με τη συλλογική
προσπάθεια.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, το Φεβρουάριο του 1913, υπήρξε ένα σπουδαίο στρατιωτικό και πολιτικό γεγονός στην έκβαση του Βαλκανικού Πολέμου.
Τη μεγάλη στρατιωτική νίκη ανήγγειλε στη Βουλή, ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Κατά την ιστορική εκείνη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 1913, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Ζαβιτσάνος, έδωσε αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών το λόγο στον πρωθυπουργό και υπουργό των Στρατιωτικών Ελευθέριο Βενιζέλο, που είχε προσέλθει περιχαρής.
Και εκείνος, εν μέσω θυελλωδών χειροκροτημάτων, ανήλθε στο βήμα και ανακοίνωσε το τηλεγράφημα του αρχιστρατήγου και διαδόχου Κωνσταντίνου, που είχε σταλεί από το στρατηγείο του στο Χάνι του Εμίν Αγά. «Την τρίτην πρωινήν, ήρξατο γενική επίθεσις κατά του φρουρίου Ιωαννίνων».
Στη συνέχεια διάβασε τις αναλυτικές αναφορές για την επίθεση και τα επόμενα τηλεγραφήματα, σύμφωνα με τα οποία, στις 8 το πρωί ο στρατιωτικός διοικητής των Ιωαννίνων Εσάτ Πασάς επιθυμούσε να παραδώσει τα Ιωάννινα. Έστειλε μάλιστα αντιπροσωπεία να διαπραγματευθεί τα της παραδόσεως.
Και ενώ η αίθουσα σείονταν από τα χειροκροτήματα, ο Βενιζέλος, διάβασε το τηλεγράφημα του υπαρχηγού του Επιτελείου, σύμφωνα με το οποίο «τρεις ίλαι ιππικού υπό την διοίκησιν του υποστρατήγου Σούτσου, εισήλθον εις τα Ιωάννινα μετά της χωροφυλακής».
Αμέσως μετά μίλησαν οι Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Γεώργιος Θεοτόκης, Δημήτριος Ράλλης, Δημήτριος Γούναρης και άλλοι.
Προς το τέλος της συνεδρίασης, ελήφθη από το Χάνι του Εμίν Αγά και άλλο τηλεγράφημα, που γνωστοποιούσε την υπογραφή του πρωτοκόλλου της παραδόσεως. Το φρούριο των Ιωαννίνων- έλεγε το τηλεγράφημα- παραδίδεται στον Ελληνικό Στρατό. Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί, παραδίδονταν ως αιχμάλωτοι πολέμου, μαζί με όλο το υλικό τους, τις σημαίες και τα άλογά τους.
Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, χαιρετίσθηκε με ενθουσιασμό και από τον Τύπο. Ο ποιητής Χρήστος Χρηστοβασίλης δημοσίευσε ποίημα, ειδικά για την περίσταση, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

Δεν ήρθε πρώιμα η άνοιξη κι ουδέ το καλοκαίρι
Χαιρόμαστε, χορεύουμε και ψιλοτραγουδούμε,
Γιατί ελευτερωθήκανε, Αϊτέ, τα Γιάννινα μας.

Ο Γεώργιος Σουρής έγραψε στο Ρωμηό ανάλογο ποίημα.

Τα πήραμε τα Γιάννινα
Μάτια πολλά το λένε,
όπου γελούν και κλαίνε.
Το λεν πουλιά των Γρεβενών
κι αηδόνια του Μετσόβου…

Η συνεδρίαση ελύθη για να παραστούν οι βουλευτές, στην Δοξολογία που ετελείτο στη Μητρόπολη Αθηνών.
Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έγινε μετά από πολυήμερη σκληρή πολιορκία των οχυρωμένων θέσεων της ευρύτερης περιοχής, κάτω σκληρές καιρικές συνθήκες. Η γενική επίθεση κατά της οχυρωμένης τοποθεσίας του Μπιζανίου, άρχισε το πρωί της 20ης Φεβρουαρίου 1913. Οι μαχητές του 1ου Συντάγματος Ευζώνων διακρίθηκαν για τις τολμηρές διεισδύσεις τους. Οι άλλες ελληνικές δυνάμεις με διάφορα στρατηγικά τεχνάσματα, κατόρθωσαν να παραπλανήσουν τους Τούρκους. Το πυροβολικό έβαλε ασταμάτητα.
Στις 11 το βράδυ ο διοικητής των Ιωαννίνων Εσάτ Πασάς αναγκάσθηκε να στείλει απεσταλμένους για παράδοση της πόλης. Η συμφωνία επιτεύχθηκε και η παράδοση της πόλης ορίσθηκε για τις 8 το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου. Υπεγράφη και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης. Το υπέγραφε ο διοικητής της οχυρωμένης τοποθεσίας Τούρκος αντισυνταγματάρχης Βεχήπ Μπέης και οι Έλληνες λοχαγοί Ιωάννης Μεταξάς και Ξενοφών Στρατηγός.
Ο αρχιστράτηγος και Διάδοχος Κωνσταντίνος εισήλθε στην πόλη στις 22 Φεβρουαρίου και μαζί με το Στράτευμα έγιναν δεκτοί από τους κατοίκους με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Επακολούθησε δοξολογία στη Μητρόπολη.
Η Ήπειρος ολόκληρη ζούσε μεγάλες στιγμές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ


ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ Η ΖΙΤΣΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Στις 29 Ιανουαρίου έφυγε από κοντά μας ένα ακόμη τέκνο της Ζίτσας, ο εκλεκτός, ο ακούραστος πρόεδρος της Αδελφότητάς μας επί πολλά έτη. Μεγάλο το πένθος για την οικογένειά του και για μας τους φίλους και συνεργάτες.

Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησε από μέρους της παροικίας των Ζιτσαίων στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας, τ. Γεν. Γραμματέας της Πανηπειρωτικής κ. Λάμπρος Δρόσος, με λόγια θερμά και ειλικρινή όπως ακολουθούν :

Αθανάσιος Παπαπάνος

Ο νους, η καρδιά, η ψυχή και το πνεύμα ας συστρατευτούν τούτη την ώρα του
πικρού χωρισμού για να μου δώσουν τη δύναμη να. απευθύνω σε σένα Πρόεδρε των
Ζιτσαίων της Aθήvας σε σένα ευπατρίδη Ζιτσιώτη σε σένα φίλε αγαπημένε και
συνεργάτη Θανάση IIαπαπάvo το ύστερο χαίρε!
Αποφράδα ημέρα η 29 του Γενάρη του 2011 .
Βάσκανη μοίρα. σε αναρπάζει από κοντά μας, απ' τη σφιχτή αγκαλιά των δικών
σου, απ' την παροικία των Zιτσαίων της Aθήνας, απ' τη Ζιτσιώτικη κοινωνία. Στ'
αλήθεια γινόμαστε όλοι φτωχότεροι.
Πικρό το άγγελμα του θανάτου σου, άκαιρο, απρόσμενο και αναπάντεχο,
«κεραυνός εν αιθρία» η είδηση γρήγορα ζώνει τους Zιτσιώτες της Αττικής και της
Γενέτειρας και νάμαστε σήμερα όλοι εδώ, χωρίς διαταγή, πιστοί στην τελευταία σου
πρόσκληση για να σε κατευοδώσουμε στην τελευταία σου κατοικία.
Γόνος εσύ και συνεχιστής μιας παλιάς και μακρόβιας Ζιτσιώτικης οικογένειας,
που κατέλειπε στον τόπο μας τη δική της ιστορία, γαλουχημένης κι αναθρεμμένος με
τις δικές μας αξίες και του δικού μας αξιακού πολιτισμού, ανήσυχος καθώς ήσουν
έσπευσες νωρίς να αγωνισθείς και να αναζητήσεις την πρόοδο και την προκοπή σου
στον ευρύτερο χώρο της πατρίδας.
Έτσι ύστερα από τα σχολεία της Ζίτσας, της Πωγωνιανής και των Γιαννίνων,
όπου και περάτωσες τις εγκύκλιες σπουδές σου σε συναντάμε εδώ στην Αθήνα να
δουλεύεις και παράλληλα να ετοιμάζεσαι για τις παραπέρα σπουδές σου με στόχο να
αυξήσεις τα πνευματικά σου προσόντα και να αξιωθείς -καλλίτερης τύχης. Ο αγώνας
σου αυτός δικαιώνεται και σύντομα γίνεσαι δεκτός στη Σχολή των τηλεπικοινωνιών ,
επιδεικνύεις ιδιαίτερο ζήλο στο αντικείμενο της σπουδής και γίνεσαι επάξια
λειτουργός στον μεγάλο οργανισμό των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Υπηρετείς με
υπευθυνότητα και σωφροσύνη από διάφορες νευραλγικές θέσεις, δίνεις τη σωστή
διάσταση του λειτουργού στους συναδέλφους σου και αποκτάς την εκτίμησή τους
αθόρυβος, εργατικός και αποτελεσματικός ανέρχεσαι όλη την ιεραρχία και τελικά
περατώνεις ευδόκιμα την υπαλληλική σου καριέρα και αποχωρείς από τη θέση του
διευθυντικού στελέχους του Ο.Τ.Ε. Όλη σου η υπηρεσιακή διαδρομή υπήρξε
υποδειγματική, όπως και η οικογενειακή σου πορεία μέτρον Αρετής.
Παντρεμένος με την εκλεκτή σου Ουρανία, συνάδελφό σου, άξια σύζυγο και
μητέρα ευτύχησες να ιδείς καταξιωμένους τους κόπους σου παραδίδοντας στην
κοινωνία δύο γιους , άξια στελέχη της κοινωνίας, τον Κωνσταντίνο ήδη Δικηγόρο
Αθηνών και τον Ηλία πτυχιούχο της πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θράκης.
Παράλληλα με την υπηρεσιακή σου πορεία στον Ο.Τ.Ε., όπου και καταξιώθηκες
δεν παύεις να είσαι και να λειτουργείς ως ένας αληθινός Ζιτσαιολάτρης συχνά πυκνά
βρίσκεσαι στην πατρίδα, ανανεώνεις την πατρική σου στέγη, ζεις από κοντά τους
ανθρώπους του μόχθου, τους συγγενείς και τους φίλους αναπνέεις τον εσμό της
Ζιτσιώτικης κουλτούρας και αναζωογονείσαι πνευματικά και ηθικά.
Η μόνιμη εγκατάστασή σου στην Αθήνα σε φέρνει όπως ήταν φυσικό από νωρίς
στους κόλπους της Aδελφότητάς μας, όπου λειτουργείς υπεύθυνα και παραγωγικά
στην αρχή ως απλό μέλος, στη συνέχεια ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
τελικά για τρεις ολόκληρες περιόδους, ως πρόεδρος του Συμβουλίου, αφοσιώνεσαι σε
τούτο το έργο και καταδεικνύεις τον αγώνα σου και την αγωνία σου να κρατηθεί η
Αδελφότητα στο επίπεδο που της ανήκει τόσο ως εστία 'W)v Ζιτσαίων στην Αθήνας,
αλλά και ως ζωντανό κύτταρο της Ηπειρωτικής Αποδημίας. Αναδεικνύεσαι άξιος
συνεχιστής της ιστορίας μας. Οι επιτυχημένες εκδηλώσεις της αδελφότητας, η
επώνυμη θέση της στην Aπoδημική κίνηση, η συνδρομή σε καίρια θέματα τον Δήμου
της Ζίτσας, όπως τελευταία του Καλλκράτη και η αδιάλειπτη παρουσία σου στα
συνέδρια και τις συνελεύσεις τωv αποδηµικών µας οργάνων Αδελφοτήτων Καλαµά
και Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας καταπείθουν για τον ανιδιοτελή πατριωτισµό
σου, του οποίου το έλλειμμα στους καιρούς µας είναι πλέον εµφανές και
καταξιώνουν την προσφορά σου.
Αγαπημένε µας φίλε και συνεργάτη στα κοινά της ηπειρωτικής αποδημίας μπορεί
να φεύγεις σύντομα από κοντά µας έσο όμως αναπαυμένος, ότι την αποστολή σου
επιτέλεσες στο ακέραιο.


Η λειτουργία σου στη ζωή καιστην κοινωνία ας αποτελεί παράδειγμα για τους
νεότερους και όσους μένουν ξοπίσω σου και ας είναι τούτο το βάλσαµο στον πόνο
των δικών σου.
Προσωπικά κρατώ για όσο ακόµη θα είµαι εδώ το ακριβοδίκαια του χαρακτήρα
σου και την άνεση µε την οποία αναγνώριζες τις ικανότητες; των άλλων.
Καλό σου κατευόδιο.
Λάµπρος Δρόσος

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Το Δ.Σ της Αδελφότητας σε έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή τον θάνατο του επιτίμου προέδρου της Αδελφότητας Θανάση Παπαπάνο ομόφωνα αποφασίζει:
1. Να παραστεί σύσσωμο το ΔΣ στη νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος
3. Να διατεθεί χρηματικό ποσό 200 € στη μνήμη του , στη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων
4. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του στα γραφεία της Αδελφότητας.
5. Να μην πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ


Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 π.μ πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αδελφότητας η Ετήσια Γενική Συνέλευση που είχε ως κύρια θέματα για συζήτηση:
Τον οικονομικό απολογισμό
Τον απολογισμό πεπραγμένων
Τις προτάσεις των μελών

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας κος Τσέλιος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας ,προσφορά του χωριανού μας Πέτρου Τσέλιου, ο οποίος εκτός από την βασιλόπιτα πρόσφερε και τους νοστιμότατους κουραμπιέδες, παραγωγής της επιχείρησής του . Φέτος τυχερός δεν βρέθηκε , το κομμάτι που ήταν το «φλουρί» πρέπει να πήγε σε κάποιο σπίτι. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα ο κ. Φίλιππας Φιλιππίδης ο οποίος είναι και ο τυχερός της χρονιάς και παρέλαβε το αναμνηστικό δωράκι από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας. Του ευχόμαστε καλή χρονιά γεμάτη υγεία και η νέα χρονιά να φέρει στην οικογένειά του ευτυχία , υγεία και τύχη.
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας κόβοντας τη βασιλόπιτα , ευχήθηκε σε όλους το 2011 να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλους τους Ζιτσιώτες όπου γης. Το κομμάτια που ονομάτισε εκτός των Αγίων ήταν : στην Αδελφότητα , στους απανταχού Ζιτσιώτες, στη Νεολαία της Ζίτσας, στο Δήμαρχου του Δ. Ζίτσας, στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, στους εν ζωή Προέδρους της Αδελφότητας ,Λάμπρο Δρόσο, Γιώργο Κόρδα, Δημήτρη Μπότσιο, Θανάση Παπαπάνο και το τελευταίο κομμάτι για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας.
Εκτός της βασιλόπιτας στο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης δοκιμάσαμε και νοστιμότατες παραδοσιακές πίτες , προσφορά της Αλεξάνδρας Γάτσιου και της Μαρίας Τσέλιου.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας έκανε ανάλυση των Εσόδων και των Εξόδων. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους και κάνει έκκληση μέσω τις εφημερίδας ώστε να βρεθούν κι άλλοι συγχωριανοί μας οι οποίοι είναι αρκετοί και που έχουν «καλή πένα» όπως είπε χαρακτηριστικά να βοηθήσουν με τα άρθρα τους, τα κείμενά τους να αυξηθεί η ύλη (ποιοτική και ποσοτική αύξηση).
Έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε και αναφέρθηκε στους νέους στόχους της Αδελφότητας για το 2011. Ενημερώθηκε η Γ.Σ για τον ετήσιο χορό που προγραμματίστηκε να γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάρτη, Κυριακή μεσημέρι, όπως και πέρυσι.

Από τα μέλη που πήραν το λόγο έγινε αναφορά στα νέα δεδομένα που έχουμε τώρα με τον Καλλικρατικό δήμο Ζίτσας, τις προοπτικές που ανοίγονται , αλλά και τους λόγους που έπρεπε ο νέος Δήμος εκτός του ονόματος , να είχε και την έδρα του στη Ζίτσα.
Τις παραπάνω διαπιστώσεις έκαναν οι Χρήστος Τόιλος, Λάμπρος Δρόσος , Δημήτρης Τσουκάλης.
Από τον Δημήτρη Τσουκάλη τέθηκε και το θέμα των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν για την περιοχή μας και όπως είπε είναι τόσο υψηλές που πλησιάζουν τις αντικειμενικές αξίες περιοχών του λεκανοπεδίου Αττικής.