Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΖΙΤΣΑΣ

Ανοιχτή η μόνιμη έκθεση χαρακτικής στη Ζίτσα
Ανοιχτή για το κοινό είναι η μόνιμη έκθεση που λειτουργεί στη Ζίτσα στη Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής. Το σύνολο των αξιόλογων έργων που εκτίθενται, αποτελεί συλλογή του αείμνηστου Ζιτσιώτη ζωγράφου Κώστα Μαλάμου του οποίου διακαής πόθος ήταν, η δωρεά της συλλογής αυτής στον τόπο καταγωγής του, για την ίδρυση Πινακοθήκης. Τα έργα, είναι δημιουργήματα σπουδαίων Ελλήνων χαρακτών και ζωγράφων όπως: Δαγκλής, Οικονομόπουλος, Γαλάνης, Κογεβίνας, Κεφαλληνός, Τάσσος, Βάσω Κατράκη, Τσαρούχης, Μόραλης, καθώς και πολλών άλλων ακόμη, και χρονολογούνται από τον 19αιώνα έως σήμερα. Το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας είναι
Τετάρτη έως Κυριακή: 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. και 18:30 μ.μ. - 20:30μ.μ. ενώ την Τρίτη:
18:30 μ.μ. - 20:30μ.μ.
Χειμερινές Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ., Τετάρτη – Σάββατο- Κυριακή 11:00 π.μ. – 15:00 μ.μ..
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26580-22810 και e-mail: pinakothikizitsas@hotmail.com

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (24/8/2011)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 24 Αυγούστου , γιορτή του Αγίου , μετά το τέλος της λειτουργίας όλοι όσοι βρεθήκαμε στην εκκλησία ακολουθήσαμε την ιερή εικόνα του Αγίου Κοσμά μέχρι το εκκλησάκι του που βρίσκεται στο Μικρό Μαχαλά, δίπλα από την αστυνομία. Αρκετοί ήταν οι πιστοί που συνόδεψαν την εικόνα του Αγίου. Το εκκλησάκι είχε την τιμητική του . Οι γυναίκες της γειτονιάς φρόντισαν για τον ευπρεπισμό του.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Κοσμάς επισκέφτηκε το χωριό μας κατά τις τρεις περιοδείες του που έκανε στην Ήπειρο. Σαν πρωταρχικό ζήτημα έβαζε την εκπαίδευση της νέας γενιάς, γιατί θεωρούσε τη μόρφωσή της, σαν το πρώτο θεμέλιο της αναγέννησης. Γι’ αυτό σαν κατακλείδα όλων του των λόγων κι όλων των προσπαθειών είχε πάντοτε στα χείλη του την προτροπή της ίδρυσης σχολείων απ’ όπου κι αν περνούσε. Το ίδιο έκανε και στη Ζίτσα όταν για πρώτη φορά πέρασε το 1764, όπου δίδαξε στο χωράφι που είναι σήμερα το εικόνισμά του. Στο τέλος της δε της διδασκαλίας του έκανε έρανο και παρακίνησε τις γυναίκες να ξηλώσουν τα φλωριά από τα φέσι που φορούσαν στα κεφάλια τους και να τα προσφέρουν για να ιδρυθεί σχολείο στη Ζίτσα. Όπως διέσωσε η παράδοση υπήρξε μεγάλη προθυμία και με το ποσό που συγκεντρώθηκε χτίστηκε το σχολείο, το οποίο οι κάτοικοι ονόμαζαν «Δασκαλειό».

Απόσπασμα από το βιβλίο της Αμαλίας Παπασταύρου 1895

Ο Άγιος Κοσμάς κήρυξ τότε του θείου λόγου ανά την Ελλάδα άπασαν διέτριβε τότε εις την Ήπειρον. Ούτος προείπε το μέλλον του Αλή και το μεγαλείον και την δύναμιν εις ό ήθελε φθάσει και επέσυρε το σέβας και την υπόληψιν αυτού. Τούτο ήτο αρκετόν δια τον απόστολον τούτον να περιέρχεται ελευθέρως τας κώμας και τα χωρία και να κηρύττει συγχρόνως τον λόγον του θεού και του έθνους. Η Ζίτσα ήτο το προσφιλέστατον αυτού ενδιαίτημα και πολλάκις επεσκέφθει αυτήν και δεικνύονται ακόμη οι θέσεις (αγρός κατωφερής έξωθεν του χωρίου εις τον μικρόν Μαχαλάν εις ον η ευσέβεια των κατοίκων απέδιδε μεγάλην ευφορίαν καλείται και σήμερον το χωράφι του Αγίου Κοσμά) όπου ο λαός της Ζίτσης και των πέριξ χωρίων συνηθρίζοντο κατά τας μεγάλας εορτάς να ακούσει τα θεία λόγια. Παρώτρυνε το πλήθος εις τα γράμματα, διότι μόνον δι΄ αυτών ηδύναντο να γίνουν καλοί χριστιανοί. Ύστερον δε δια λέξεων ακατανοήτων εις τους πολλούς, ο χριστιανός Κάλχας προέλεγε την μέλλουσαν του Γένους ανάστασιν και ειδοποίει τα δεινά και τας μελλούσας καταστροφάς τας οποίας μαρτυρικώς πρέπει να υποφέρωσι, διότι αύται θα είναι ο προάγγελος της μελλούσης του γένους αναστάσεως και προφητεύων τρόπον τινά, εδείκνυε την απέναντι υψουμένην Σιούτισταν και μονολογών έλεγεν «Ω ευλογημένον όρος! πόσας ψυχάς γυναικοπαίδων θα σώσεις όταν έλθουν οι χαλεποί χρόνοι!» Εκήρυττε την αγάπην εις πάντας επ’ ονόματι του Χριστού και του έθνους.

Καλόγηρος αυτός ων εκ του Αγίου όρους ενδιέτριβεν ως επί το πλείστον εν ταις Μοναίς και μάλιστα την του Προφ. Ηλιού ηγουμενεύοντος τότε του Ζαχαρίου, ανδρός εγγραμμάτου και μεμυημένου εις τα της Φιλικής. Ο Ζαχαρίας εν Ιωαννίνοις εις το Μετόχιόν του ευρισκόμενος εγένετο ανάρπαστος την ημέραν του Ευαγγελισμού και ωδηγήθει αμέσως εις την κρεμάλαν άνευ ουδεμιάς εξετάσεως. Έκτοτε έμεινε το δίστιχον εν Ιωαννίνοις «Ψάρια χέλια στο νταβά κρέμασαν τον Ζαχαριά». Εις δε την Ζίτσαν την πατρίδα του μετά περισσοτέρου πόνου έψαλαν το: Άει, άει. Άει, τον πήρανε και πάει. Κι από τα ψάρια πούστειλε, δεν πρόφτασε να φάει.

Εν Ζίτση και μόνον εν Ζίτση εις την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου ευρίσκεται ανηρτημένη η εικών του οσίου, η όπως πιστεύουσι, Αγίου Κοσμά και είναι ημέρα καθιερωμένη εις την μνήμην του και ιδιαιτέρα αναγιγνώσκεται ακολουθία. Ήτον ο όσιος Κοσμάς Ακαρνάν και μεγάλος έμαθε γράμματα παρά τινι καλογήρω, είτα επορεύθει εις το Άγιον όρος και εμαθήτευσεν εις την Αθωνιάδα Σχολήν, κατόπιν έμεινεν ολίγον καιρόν εις Αγίαν Λαύραν και εκείθεν εις την Μονήν του Φιλοθέου, όπου και εκάρει Μοναχός.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2011
Με επιτυχία οι φορείς της Ζίτσας οργάνωσαν φέτος τη γιορτή κρασιού. Η επιτυχία της γιορτής κρασιού φέτος ήταν ομολογουμένως τεράστια. Μπράβο σε όλους τους Ζιτσιώτες που βοήθησαν εθελοντικά ώστε να στεφτεί με επιτυχία η γιορτή. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη νεολαία του χωριού μας που φέτος έδωσε βροντερό παρόν. Μακάρι να υπάρξει συνέχεια…
Το χώρο της γιορτής επισκέφτηκαν φέτος περί τα 5000 άτομα (εισιτήρια περίπου 3.500).
Από πλευράς επισήμων παρέστησαν , ο Περιφερειάρχης κ. Α.Καχριμάνης,ο αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Ρογκότης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ζίτσας.

Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ζίτσας κ. Περικλής Γρίβας σε σύντομη ομιλία είπε τα εξής:
Για 30ή χρονιά η Ζίτσα σας καλωσορίζει στη γιορτή κρασιού, στον λόφο του Μοναστηρίου του προφήτη Ηλία βιγλάτορας της Ζίτσας από την ίδρυση του χωριού.
Καλωσορίζουμε τους επίσημους προσκεκλημένους κ. Περιφερειάρχη
κ. Δήμαρχο κ. Αντιδήμαρχοι κ. Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τους πιστούς φίλους της γιορτής, τους συνδημότες και τους χωριανούς που για τρεις ολόκληρες δεκαετίες στηρίζουν με την παρουσία τους και την εθελοντική τους προσφορά τη γιορτή κρασιού .
Η Γιορτή μας έχει διπλό σκοπό. Να προβάλει το επώνυμο κρασί της αμπελουργικής ζώνης Ζίτσας που είναι Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας από την ποικιλία σταφυλιών ΝΤΕΜΠΙΝΑ και οινοποιείται από τα τρία οινοποιεία της περιοχής μας Ζοίνος , Γκλίναβου και αδελφών Πράσσου, και δεύτερον να προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής μόνιμους και επισκέπτες μια υψηλής ποιότητας διασκέδαση.
Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Ζίτσας υπό την αιγίδα και την οικονομική και τεχνική υποστήριξη του οποίου οργανώνεται η γιορτή μας. Ευχαριστούμε τα οινοποιεία ΖΟΙΝΟΣ και ΓΚΛΙΝΑΒΟΥ, την ΠΙΝΔΟ και τη ΔΩΔΩΝΗ για τις χορηγίες τους, την Τροχαία Ιωαννίνων, το Αστυνομικό Τμήμα Ζίτσας την Πυροσβεστική και όλους τους φορείς που μας βοήθησαν και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαζικούς φορείς του χωριού μας και στους εθελοντές που οργάνωσαν για τη δική σας διασκέδαση ότι βλέπετε και ότι απολαμβάνετε απόψε σε αυτόν εδώ τον ιερό για τη Ζίτσα χώρο.
Έχουμε ετοιμάσει για σας μια βραδιά με χορούς και τραγούδια του τόπου μας. Θα μας κρατήσουν συντροφιά τα χάλκινα της Γουμένισσας της οικογένειας του Δημητρίου Δίγκα και η Ηπειρώτικη Δημοτική ορχήστρα των αδελφών Καραγιάννη από τη Ζίτσα.
Θα παρουσιαστεί δρώμενο πάτημα σταφυλιών και χορευτικό του συλλόγου Γυναικών Ζίτσας ,και Μακεδονικοί χοροί από το χορευτικό της Ελεούσας .Τη διδασκαλία των χορών επιμελήθηκε η κ Σταυρούλα Ράρρα.
Τους ευχαριστούμε για την αποψινή τους εμφάνιση .
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΖΙΤΣΑΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Στις19 Ιουλίου στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία τελέστηκε εσπερινός . Ακολούθησε στον περίβολο του μοναστηριού αρτοκλασία και στη συνέχεια με πρωτοβουλία της μοναστηριακής επιτροπής ακολούθησε δείπνο σε όλους όσους παρευρέθηκαν και δεν ήταν λίγοι. Κατά τις εκτιμήσεις της επιτροπής οι παρευρισκόμενοι ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 500 άτομα.
Για άλλη μια φορά αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης , όλα ήταν άψογα.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διανομή στους προσκυνητές το καλαίσθητο έντυπο με την περιληπτική ιστορία του Μοναστηριού, ήταν κάτι το πρωτότυπο.

Αγαπητοί προσκυνητές,
Το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είναι από τα παλαιότερα και αξιολογότερα ιστορικά μvηµεία της περιοχής µας.
Ιδιαίτερα το καθολικό παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Πρόκειται για μεταβυζαντινό κτίσμα του 160υ αιώνα.
Κτίστηκε από τον Ιερομόναχο Αθανάσιο και ιστορήθηκε
το 1657 - 1658 από τους αγιογράφους Ιωάννη, Δημήτριο και Γεώργιο Γράµοστα.
Ο Νάρθηκας κτίστηκε από τον Ηγούμενο Έξαpxo και ιστορήθηκε από τους Καπεσοβίτες Ιωάννη και Αναστάσιο Αvαγvώστη.
Την ίδια περίπου εποχή χρονολογείται και το ξυλόγλυπτο τέμπλο, ρωσικής κατασκευής, µε ωραία Βημόθυρα και τις Δεσποτικές εικόνες.
Είχε μεγάλη κτηµατική περιουσία στη Ζίτσα και στα Γιάvvεvα, διέθετε δε και πλούσια μετόχια στη Βλαχία.
Υπήρξε τροφός και δημιουργός μεγάλων ΙεραρχώνΕυεργετών και Εθνικών ανδρών, όπως ο Πατριάρχης Ιερεµίας Α, ο Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Δοσίθεος
Φιλίτης, ο Επίσκοπος Βουζαίου Κωv/vος, ο συµµαρτυρήσας μετά του Ρήγα Φεραίου, Δημήτριος Νικολίδης κ.ά.
Εστία εθνικής δράσης και φάρος εκπαιδευτικός απόκληρων και κατατρεγμένων.

Το απαράμιλλο της τοποθεσίας του Μοναστηριού, που έμεινε σ' αυτό την 12ην και 13ην Οκτωβρίου το 1809, ενέπνευσε τον μεγάλο ρομαντικό ποιητή και φιλέλληνα Λόρδο Βύρωνα που την εξύμνησε µε έξοχο τρόπο στις στροφές του ποιήματός του "Το
προσκύνημα του Τσάιλντ ΧάρολντΙΙ•
Δυστυχώς οι οικονομικές περιπέτειες, σε συνδυασμό µε την ανελέητη επενέργεια του χρόνου, οδήγησαν σε παρακμή την πάλαι ποτέ ακμάζουσα Μονή.
'Ένα μεγάλο μέρος του κτιριακού της ιστού κατέρρευσε, πλην της εκκλησίας, που ο χρόνος τη σεβάστηκε, άφησε ωστόσο έντονα τα σημάδια του επάνω της (ρωγμές, καταστροφή τοιχογραφιών κλπ.).
Τα τελευταία χρόνια, µε τις προσφορές των Ζιτσαίων και όχι µόνο, επιτελέστηκαν σημαντικές αναστηλωτικές και ανακαινιστικές εργασίες, που κινούνται στην
κατεύθυνση της αποκατάστασης της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου.
Χρειάζεται βέβαια να γίνουν πολλά ακόμα, κυρίως στο καθολικό το οποίο όπως προαναφέραμε παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Πιστεύουμε όμως, µε τη συμπαράσταση όλων µας, το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία θα γίνει και πάλι της Ζίτσας εγκαλλώπισμα, τόπος προσκυνήματος, αλλά και
πόλος τουριστικής έλξης.