Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου θα στεγάζεται από σήμερα το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο πρόκειται να εξυπηρετεί 32 διαφορετικές ενότητες της χώρας και 3000 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα το γραφείο βρίσκεται στην Λεωφόρο Βεΐκου 137 και το ωράριο λειτουργίας θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκεύη από τις 8:00 μέχρι και τις 16:00. Ωστόσο τις Τετάρτες το ωράριο θα είναι διευρυμένο μέχρι και τις 20:00.
Οι πολίτες θα μπορούν να πληροφορηθούν για τη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους, ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις προθεσμίες και όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.