Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Μελετώντας ενδελεχώς την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ι.Τ.Α) της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε που αφορά τη νέα δομή της Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις νέες χωρικές ενότητες η οποία προβλέπει για το νομό Ιωαννίνων 8- 9 δήμους , το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ζιτσαίων Ηπείρου ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση , την οποία σας κοινοποιούμε, του μέλους της Αδελφότητας , πρώην Γ. Γραμματέα της Π.Σ.Ε κ. Λάμπρου Δρόσου αντιπροτείνει οι τέσσερεις Δήμοι Μολοσσών, Ευρυμενών, Ζίτσας και Εκάλης να συναποτελέσουν το νέο Δήμο και να προσαρτηθούν σ’ αυτόν όλα τα δημοτικά Διαμερίσματα που ανήκαν από παλιά στη Διοικητική Περιφέρεια της Ζίτσας, εκτιμώντας πως όλη αυτή η περιοχή έχει εδαφική συνέχεια , κοινωνική ομοιογένεια και συνάφεια, έχει εδραιωμένη τοπική συνείδηση για τους κατοίκους της και διαθέτει σοβαρά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός Δήμου ισχυρού, ικανού να αποκτήσει τη δική του αυτοτέλεια και να προσφέρει στους δημότες του έργο ανάλογο με αυτό που πολιτεία και πολίτες αναμένουν από το Δήμο του Μέλλοντος.



Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΠΑΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ

Ο Δήμος Ζίτσας μπρος στην πρόκληση για τη νέα δομή της Α/θμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Δήμους του μέλλοντος

Ήδη με εντολή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι. Τ.Α.) έχει Συντάξει και καταθέσει αρμόδια την πρότασή του για τη νέα δομή της Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις νέες χωρικές ενότητες για όλη τη χώρα.
Η μελέτη - πρόταση του Ι.Τ.Α. προβλέπει για το νομό Ιωαννίνων 8 ή 9 δήμους, διαφορά που προκύπτει από το αν στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων για το οποίο συντάσσεται ήδη το ρυθμιστικό του σχέδιο, το οποίο σχέδιο και αποτελεί γενναία χωροταξική παρέμβαση, θα λειτουργήσουν εκεί ένας ή δύο Δήμοι.
Η όλη πρόταση για την επικράτεια συντάχθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής μας αντίληψης και κάτω από την αίσθηση ότι το ζητούμενο είναι η δημιουργία νέων δήμων, ισχυρών μονάδων Τ.Α. ικανών να οργανώσουν τις τοπικές κοινωνίες, να προστατεύσουν και αυξήσουν τον τοπικό πλούτο, να παρέξουν στους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να καταστούν οι ίδιοι από μόνοι τους και για τον τόπο τους αυτόνομοι οργανισμοί προκοπής και κύτταρα ανάπτυξης του εθνικού χώρου.
Μπούσουλας στο σημείο αυτό η γενναία παρέμβαση του Ι. Καποδίστρια στα 1998. η οποία μπορεί να μην απέδωσε τα αναμενόμενα εκ του λόγου ότι δεν στηρίχθηκε επαρκώς από την πολιτεία έδωσε όμως άλλη διάσταση και άλλο περιεχόμενο στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, ως και η ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική.
Η νέα δομή της Τ.Α. περιορίζει τους Δήμους από 800 σε 380 ή και 400 με κατάργηση όλων των κοινοτήτων. Ο Δήμος Ζίτσας, Διοικητικό Κέντρο από τον 19ο αιώνα ακόμα, καλείται να συναποτελέσει με τους Δήμους Εκάλης, Ευρυμενών, Μολοσσών και Πασσανώνος την 5η ενότητα Δήμων του Νομού,
Ο Δήμος Ζίτσα ς με τη δική του ιστορία από παλιά δεν μπορεί να σταθεί αρνητικά στην επιχειρούμενη μεταρρύθμιση, οφείλει όμως να επισημάνει τις αδυναμίες και τα αρνητικά σημεία αυτής της σύνθεσης για το νέο δήμο και να επιμείνει στις απόψεις του μαχητικά και αγωνιστικά με όποιες συνεργασίες με τους άλλους δήμους της ενότητας ήθελαν ευοδωθεί για την εξάλειψη όλων των αδυναμιών και αρνητικών παραμέτρων όπως παρατίθενται στη συνέχεια.






Κριτήρια

Τα κριτήρια στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση για την 5η ομάδα όπως ίσχυσε γενικότερα είναι α) πληθυσμιακά. β) κοινωνικά, γ) ιστορικά και δ) γεωγραφικά.
Για τη συγκεκριμένη ενότητα η πληθυσμιακή εικόνα είναι η ακόλουθη:
α/α ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
1 Δήμος Εκάλης 1.650 6
2 Δήμος Ζίτσας 1.803 4
3 Δήμος Ευρυμενών 1.166 7
4 Δήμος Μολοσσών 1.893 19
5 Δήμος Πασσαρώνος 8.412 16
ΣΥΝΟΛΟ 14.924


Από τον παραπάνω πίνακα αβίαστα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο πληθυσμιακό δυναμικό της ενότητας 5, πλέον του ημίσεως του συνόλου διαθέτει ο Δήμος Πασσαρώνος και ειδικότερα Το Δ.Δ. Ελεούσας, έδρα του Δήμου, για το λόγο ότι η Ελεούσα είναι ένα από τα περιαστικά κέντρα της πόλης των Γιαννίνων με την οποία βρίσκεται σε άμεση εδαφική και δομική συνέχεια και κατά τεκμήριό σε λειτουργική αλληλεξάρτηση.
Εύλογα τώρα γεννιέται το ερώτημα τι είναι ωφελιμότερο και ανταποκρίνεται περισσότερο προς την πρόταση, να μείνει η Ελεούσα της Πασσαρώνoς με τη δική της ενδοχώρα ως μέρος του νέου δήμου ή να υπαχθεί στον έναν ή στον έναν από τους δύο Δήμους του Λεκανοπεδίου των Γιαννίνων

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενότητα με δύο τύπους κοινωνιών, αστικού και ορεινού. Ο αστικός πληθυσμός της Πασσαρώνος δραστηριοποιείται σε μια έκταση πολύ μικρότερη από αυτή των 135.275 km2 (οφείλουμε να αφαιρέσουμε την έκταση των Γραμμενοχωρίων, που δεν ανήκει οργανικά στην Πασσαρώνα και έχει χαρακτήρα ημιορεινό), ενώ, ο πληθυσμός των 6.512 μικρότερος του ημίσεως που καλύπτει και τους 4 άλλους δήμους δραστηριοποιείται σε μια έκταση 430.288 km2. Η πυκνότητα των κατοίκων της Ελεούσας, έδρας του Δήμου Πασσαρώνος, περιαστικού χώρου εμφανίζεται 7 /πλάσια της κοινωνίας του ορεινού χώρου της 5ης ενότητας.



Έτσι, σύμφωνα και με τα όσα διαλαμβάνονται στην πρόταση ο προγραμματισμός ανάπτυξης του νέου Δήμου στο μοντέλο που αναζητείται θα είναι δυσχερής και θα φέρει μαζί του σπέρματα διχασμού για το λόγο ότι διαφορετικοί τύποι κοινωνιών έχουν και διαφορετικές προτεραιότητες και γεννιούνται αντιπαλότητες. Πέραν δε από τα παραπάνω σε περίπτωση παραμονής της Πασσαρώνας στην 5" ενότητα και του πλέον ή πιθανού
ορισμού της Ελεούσας ως έδρας του νέου Δήμου είναι φανερό ότι τούτο θα δρούσε ελκυστικά προς του Δημότες του νέου Δήμου και θα τους παρωθούσε να μετακινηθούν στην πόλη των Γιαννίνων., ματαιώνοντας έτσι κάθε προσπάθεια αποκέντρωσης και ανασυγκρότησης των χώρων των άλλων 4 Δήμων της Ενότητας.
Με τα παραπάνω δεδομένα γίνεται σαφές ότι με τα πληθυσμιακά και μόνο κριτήρια η θέση της Πασσαρώνας (Ελεούσας) βρίσκεται εντός του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και όχι εντός της 5ης Ενότητας.

Γεωγραφικά κριτήρια

Όλη η ενότητα πλην της περιοχής της «καθ’ αυτό » Πασσαρώνας εμφανίζει μία ομοιόμορφη ορεινότητα, έχει ευχερή προσβασιμότητα σε όλα τα Δ. Διαμερίσματα με διακριτά διοικητικά όρια.
Η περιοχή καλύπτεται με πληρότητα με αυτοτελές ταχυδρομικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Όλοι οι οικισμοί έχουν τη δική τους αναγνωρισιμότητα και προσφέρονται για τη λειτουργία κύριας γραμμής ενδοδημοτικής συγκοινωνίας.


Αναπτυξιακά Κριτήρια
Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επιχειρησιακές δραστηριότητες.
Στην περιοχή εκτρέφεται μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων και βοοειδών, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί θεαματικά αν υπάρξουν τα ανάλογα κίνητρα.
Η περιοχή διαθέτει τρία οινοποιητικά εργοστάσια που οινοποιούν κατ' έτος 800 τόνους σταφυλιών.
Λειτουργούν σύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις στη Ζίτσα, Δεσποτικό και Λίθινο και η περιοχή διαμορφώνει προοπτική περαιτέρω τουριστικής προόδου και ανάπτυξης.


Επικουρικά Στοιχεία
Παιδεία : Όλη η ενότητα καλύπτεται πλήρως από Δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Στη Ζίτσα λειτουργεί Μαθητική Εστία και μονάδα αυτιστικών ατόμων.
Υγεία: Στο Δήμο Μολοσσών λειτουργεί Κέντρο Υγείας με τμήματα ειδικοτήτων. Στη Ζίτσα και σε άλλα τοπικά διαμερίσματα λειτουργούν Τοπικά Ιατρεία.
Ο Δήμος Ευρυμενών βρίσκεται στη διαδικασία ανέγερσης εργατικών πολυκατοικιών.

Κοινωνικά Κριτήρια
Η σχετική πρόταση του Ι.Τ.Α. αναφέρει στο σχετικό κεφάλαιο «Οι νέες ενότητες πρέπει να αντιστοιχούν σε κοινωνικά συμπαγείς κατά το δυνατόν περιοχές με κοινές όσο μπορεί πολιτισμικές παραδόσεις και έθιμο»
Η συγκεκριμένη περιοχή, που καλύπτει σήμερα από τους Δήμους Μολοσσών, Ευρυμενών και Ζίτσας μαζί με το πλείστον μέρος του Δήμου Eκάλης και της περιοχής των Γραμμενοχωρίων ανταποκρίνεται με πληρότητα στο κριτήριο αυτό της πρότασης.
Από την εποχή της Τουρκοκρατίας ακόμα και στη συνέχεια του νέου κράτους αναπτύχτηκαν εδώ σ' αυτή την περιοχή δίαυλοι επικοινωνίας των πολιτών μέσ’ από καθιερωμένες συλλογές πρακτικές, ομαδικές εκδηλώσεις και εορτές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτυχθούν μεταξύ τους, και σταδιακά, κοινά ήθη και έθιμα, να γεννηθούν σχέσεις δεσμοί και συγγένειες, να αποκτηθεί ενιαία λαϊκή παιδεία και να γεννηθεί σε όλους το αίσθημα της εντοπιότητας και της κοινής καταγωγής και συνείδησης, που δεν συνέχεται στον εδαφικό χώρο της Πασσαρώνας.

Ιστορικά Κριτήρια
Όλη σχεδόν η περιοχή της 5ης ενότητας πλην της Πασσαρώνας βρίσκεται σε μια αντιστοιχία με την άλλοτε Επαρχία Κουρέντων («vεχιγιέ Κουρέντων» κατά την τουρκική έκφραση), η οποία είχε βιωθεί και βιώνεται ως ενιαία διοικητική περιοχή με Υποδιοίκηση, Ειρηνοδικείο, Αγρονομείο, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο Συμβολαιογραφείο και άλλες υπηρεσίες, που και σήμερα λειτουργούν στην Ζίτσα, η οποία ανέκαθεν ήταν το Διοικητικό Κέντρο της περιοχής.
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα λειτούργησαν εδώ σπουδαία σχολεία με τη δική τους συνεισφορά στην εθνική αφύπνιση και συνέxεια στον απελευθερωτικό αγώνα. Στους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912-13 η περιοχή είχε το δικό της κομιτάτο και στη γερμανική κατοχή 1941-1944 έδωσε το δικό της παρόν στον αντιστασιακό αγώνα.


Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα ακόμη στοιχεία είναι σαφές ότι ενισχύουν την αίσθηση των πολιτών ότι η περιοχή υπήρξε και είναι ενιαία, ως εδαφική και κοινωνική συνέχεια, έτοιμη να λειτουργήσει κάτω από ενιαία Αυτοδιοίκηση.

ΣΥΝΟΨΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όσα με τις παραπάνω θέσεις αναδεικνύονται ως κριτήρια για τη σύνθεση της 5ης ενότητας Δήμων του Νομού Ιωαννίνων
προκύπτει
ότι η σύνθεση της 5ης ενότητας όπως βέβαια και των άλλων ενοτήτων το μόνο σταθερό κριτήριο στο οποίο στηρίχθηκε είναι το πληθυσμιακό αφού σε κανένα σημείο της πρότασης δεν φαίνεται οι συντάκτες της να εξειδίκευσαν και κατονόμασαν κάποιο από τα άλλα κριτήρια.
Προφανώς εδώ το ρόλο έπαιξε το πληθυσμιακό στοιχείο της Πασσαρώνας 8.412 έναντι 6.512 των άλλων τεσσάρων Δήμων.
Ωστόσο αν έτσι συμβαίνει το πληθυσμιακό στοιχείο δεν αποτελεί πανάκεια και μάλιστα όταν τα άλλα στοιχεία συνηγορούν για μια ενότητα χωρίς την Πασσαρώνα η οποία έχει ειδική βαρύτητα στη σύνθεση ενός περιαστικού Δήμου προσέτι δε ότι και από μόνη της θα μπορούσε να παραμείνει ως έχει Δήμος με πληθυσμό 8.412, ενώ μετέχοντας στη σύνθεση της 5ης ενότητας αποτελεί στοιχείο ετερόκλητο.
Η αντιπρότασή μας είναι οι τέσσερεις Δήμοι της Ενότητας Μολοσσών, Ευρυμενών, Ζίτσας και Εκάλης να συναποτελέσουν το νέο Δήμο και να προσαρτηθούν σ' αυτόν όλα τα δημοτικά Διαμερίσματα που ανήκαν από παλιά στη Διοικητική Περιφέρεια της Ζίτσας.
Εκτιμούμε πως όλη αυτή η περιοχή έχει εδαφική συνέχεια και κοινωνική ομοιογένεια και συνάφεια. έχει εδραιωμένη τοπική συνείδηση για τους κατοίκους της και διαθέτει σοβαρά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός Δήμου ισχυρού ικανού να αποκτήσει τη δική του αυτοτέλεια και να προσφέρει στους δημότες του έργο ανάλογο με αυτό που Πολιτεία και πολίτες αναμένουν από το Δήμο του Μέλλοντος.
Λάμπρος Δρόσος
Πρώην Γ. Γραμματέας της Π.Σ.Ε