Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΗΓΑΔΙΑ


Η παράδοση δεν διέσωσε τη χρονολογία που χτίστηκαν και είναι πιθανόν να είχαν χτιστεί από τους κατοίκους των χωριών «Πογδορά» και «Ζαραβέλια» προτού ακόμα αυτά μετοικήσουν κι απ’ τα οποία υδρεύονταν. Το στόμιο του πλατύτερου πηγαδιού που είναι εκεί ανακαινίστηκε πολύ αργότερα με δαπάνη του αείμνηστου ευεργέτη Αναστασίου Γοδίνου. Στο στόμιο του πηγαδιού είναι λαξευμένη η πιο κάτω επιγραφή.

«Χανδόν ω ξένε ύδωρ πίνε ευχάς δ’ υπέρ κτητόρων πέμπε»

Πολλά είναι τα ευτράπελα που συνέβαιναν τις εποχές που είχαμε ανομβρία και διηγούνται οι παλιότεροι.

*Από το βιβλίο του Β. Οικονόμου «Η ΖΙΤΣΑ-ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Αθήνα 1969।


ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Στη σημερινή κρίσιμη οικονομική κατάσταση ο κλάδος του κρασιού αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα με τη διάθεση του προϊόντος (τα ελληνικά αποθέματα οίνου υπολογίζονται σε 220.000 τόνους – στοιχεία 2010 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) που θα επηρεάζει και τη διάθεση του σταφυλιού και που επιτείνονται με τις κακές σοδειές των δυο τελευταίων χρόνων

Με πρωτοβουλία μελών του παλιού Δ.Σ. έγινε προσπάθεια ενεργοποίησης εκ νέου του Αμπελουργικού Συλλόγου με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 10 Ιουλίου στην οποία παρευρέθησαν και συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες 54 άτομα.

Εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Μανώλης Ματσάγκας - Πρόεδρος

Μπάμπης Καπρινιώτης – Αντιπρόεδρος

Κώστας Καραμπίνας – Γραμματέας

Χρόνης Λιάκος – Ταμίας

Τάκης Σταμούλης – Μέλος

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. Η εγγραφή όλων των ενδιαφερομένων αμπελουργών στο Σύλλογο, καθώς οι διαδικασίες έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν έγινε δυνατό να ενημερωθούν όλοι οι παραγωγοί.

Μόνο ένας Σύλλογος που θα εκπροσωπεί το σύνολο των παραγωγών έχει τη δυνατότητα παρέμβασης. Καλούμε κάθε αμπελουργό του χωριού να απευθυνθεί στα μέλη του Δ.Σ. για εγγραφή.

 1. Ο σύλλογος θα αποστείλει έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ Ιωαννίνων, με κοινοποίηση στους βουλευτές του Νομού, τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ζίτσας για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με ενέργειες που θα αναληφθούν για πιθανή αποζημίωση των παραγωγών από την προσβολή των αμπελιών από τον περονόσπορο.

Παράλληλα θα επιδιώξει συναντήσεις και παρακολουθεί ανάλογες προσπάθειες που έχουν αναληφθεί από την ΚΕΟΣΟΕ, βουλευτές άλλων περιοχών κ.λ.π., καθώς ο περονόσπορος έπληξε πολλές αμπελουργικές περιοχές της χώρας.

 1. Ο Σύλλογος θα επιδιώξει συναντήσεις με τα οινοποιεία της περιοχής ενόψει του νέου τρύγου για την πολιτική παραλαβής και των τιμών.
 2. Θα συνεδριάσει το χρονικό διάστημα μετά τη Γιορτή Κρασιού για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για το επόμενους μήνες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛ.Γ.Α. πήρε παράταση προθεσμίας ως 30/09


Επιστολή του Αμπελουργικού Συλλόγου προς τον ΕΛΓΑ με θέμα την αποζημίωση των αμπελουργών από την εκτεταμένη προσβολή των αμπελώνων της Ζίτσας από τον περονόσπορο

Κατά τη τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο προέκυψε σημαντική προσβολή των αμπελώνων της αμπελουργικής ζώνης Ζίτσας από περονόσπορο. Παρά τον αυξημένο αριθμό επεμβάσεων με διαφορετικού τρόπου δράσης σκευάσματα οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (συνεχείς απογευματινές βροχοπτώσεις με εναλλαγή ηλιόλουστων πρωινών, ομίχλες) σε κρίσιμα σημεία της ανάπτυξης των φυτών (άνθηση, δέσιμο) δημιούργησαν σημαντικό πρόβλημα καρπόδεσης και προσβολής των φύλλων στα αμπέλια.

Ως αποτέλεσμα παρουσιάζεται σημαντική μείωση της παραγωγής που σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος φυτοπροστασίας και τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές δημιουργούν δραματικές οικονομικές συνθήκες για τους παραγωγούς της περιοχής.

Παρακολουθώντας ανάλογες πρωτοβουλίες φορέων (ΚΕΟΣΟΕ, επερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή, δημοσιεύματα τύπου) παρακαλούμε να εξετάσετε κάθε δυνατότητα για την καταβολή σχετικής αποζημίωσης και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για επικοινωνία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑπάντηση του ΕΛΓΑ στην επιστολή του Αμπελουργικού Συλλόγου.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Αμπελουργικό Σύλλογο Ζίτσας

Θέμα: Επισημάνσεις ζημιών από προσβολή περονόσπορου

Σε απάντηση του εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε

Α) Στην περιοχή της ζώνης Ζίτσας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή έχουν γίνει εγκαίρως επισημάνσεις από την Επόπτρια και τον Προϊστάμενο του τμήματος Εκτιμήσεων και διαπιστώθηκε η προσβολή των αμπελώνων από περονόσπορο. Σύμφωνα με το άρθρο 2του κανονισμού ασφάλισης της φυτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ , ο περονόσπορος δεν υπάγεται στα ζημιογόνα αίτια της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ και δεν καλύπτεται ασφαλιστικά.

Β) Με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 11004/05-08-2011 απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ έχουν συσταθεί περιφερειακές επιτροπές , έργο των οποίων είναι και η διενέργεια επισημάνσεων και η καταγραφή των ποσοστών ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες του γεωγραφικού χώρου της δικαιοδοσίας του κάθε Υπ/τος, η σύνταξη εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού κρατικών οικονομικών ενισχύσεων και η διαβίβασή τους στην κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ. Η ειδική επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξετάσει το πρόβλημα και θα συντάξει σχετική έκθεση – γνωμάτευση. Με βάση το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής, θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί αν η ζημία θα ενταχτεί σε πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων και θα αποσταλεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή για έγκριση.

Όσον αφορά το έργο των επιτροπών του Υπ/τος μας θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εντολή Προέδρου

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΗΣ»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1951

ΒΗΛΑΡΑ 7, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. & FAX 210 5241758


Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο Κοινότητας Ζίτσας

Κύριε Πρόεδρε

Σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις της Αδελφότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό του τεχνικού προγράμματος για τα έτη 2012- 2014 είναι οι παρακάτω:

 1. Ανακατασκευή και μετατροπή της Μαθητικής εστίας σε γηροκομείο.
 2. Περιφερειακή οδός ( συνέχεια της οδού από μαξάλωνα –ράχη Φωτίου- μπακτσέδες Γκάλγκου-Λάκκος Γκαβρούμ- έξοδος κάτω από την αστυνομία).
 3. Συνέχιση και ολοκλήρωση καλτεριμιών (προτεραιότητα Ταξιάρχες- μαθητική εστία).
 4. Συντήρηση και διαπλάτυνση αγροτικών οδών.
 5. Συνέχιση αναδασμού και στην αμπελουργική περιοχή.
 6. Γεωτρήσεις για εξεύρεση νερού στον κάμπο της Ζίτσας.
 7. Επέκταση του σχεδίου πόλης .
 8. Αγορά διατηρητέων κτισμάτων που βρίσκονται στην κοινότητα(πχ. Ειρηνοδικείο)
 9. Επισκευή ιστορικών χώρων όπως στέρνες Φιλίτη
 10. Ανάπλαση χώρου και καθάρισμα πηγαδιών.
 11. Βελτίωση υποδομών στο χώρο γιορτής κρασιού.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος


ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΤΗ

Η διαθήκη του ευεργέτη Αναστασίου Δ. Φιλίτη

Ζώσας και υγείας έχων τας φρένας και τον νουν ως και απάσας τας λοιπάς μου αισθήσεις μη έχων δε ουδ’ ανιόντας ούτε κατιόντας, απεφάσισα να διαθέσω τα της περιουσίας μου μετά θάνατο ως εξής:Η περιουσία μου σύγκειται (αναφέρονται λεπτομερώς τα ιδιόκτητα ακίνητα και οι τίτλοι των χρεογράφων του), διατάττω να πωληθώσι παρά των εκτελεστών της παρούσης διαθήκης και το ποσόν όπερ ήθελε πηγάσει εκ της πωλήσεως, να παραδοθεί ασφαλώς παρ’ αυτών εις τον εν Αθήναις Σύλλογον τον επί της διαδόσεως των Ελληνικών Γραμμάτων, όστις υποχρεούται το ετήσιον εισόδημα του μνησθέντος ποσού να το δαπανά προς εκπαίδευσιν νέων ενδεών μεν αλλ’ ευφυών και καλής διαγωγής καταγόμενων εκ Ζίτσης και Ιωαννίνων της Ηπείρου , ο προσδιορισμός του κληροδοτήματος τούτου ουδέποτε και επ’ ουδενί λόγω δύναται ν’ αλλάξει αι δε ενδιαφερόμενοι κοινότητες Ζίτσης και Ιωαννίνων έχουσι δικαίωμα να επιβλέπωσι την ακριβή αυτού τήρησιν και εκτέλεσιν. (Αναφέρεται λεπτομερώς ο τρόπος διαθέσεως αυτών).

Διορίζω και αποκαθιστώ εκτελεστάς της παρούσης μου διαθήκης τους αγαπητούς μου φίλους και συγγενείς κυρίους , ιατρόν Δημήτριον Ζιτσαίον, τον νομοδιδάσκαλον Μιλτιάδην Θεοδοσιάδην και τον ανεψιόν μου Δημήτριον Κων. Φιλίτην τους οποίους παρακαλώ να δεχτώσι το βάρος τούτο, και να φροντίσουν δια την κατά γράμμα εκτέλεσιν της παρούσης μου, διότι αυτή είναι η τελευταία στερεά και αμετάτρεπτος θέλησίς μου δια της προς αυτούς αγάπης μου αφήνω εις έκαστον ανά φλωρία εκατόν πεντήκοντα προς μνήμην. Οι εκτελεσταί ούτοι μετά την εκτέλεσιν της διαθήκης να πέμψωσιν αντίγραφον επικυρωμένον εις τον εν Αθήναις Υπουργείον της Παιδείας εις τον Σύλλογον τον επί της διαδόσεως των Ελληνικών Γραμμάτων και εις τας εν Ζίτση και Ιωαννίνοις κοινότητας, εν του πρωτοτύπου να μείνει κατά νόμον εις τα ενταύθα Πρωτοδικείον, το δε δεύτερον εις ένα εκ των εκτελεστών τον κ. Μιλτιάδην Θεοδοσιάδην.

Η παρούσα μου διαθήκη εγράφει και υπεγράφει παρ’ εμού του ιδίου εις δύο πρωτότυπα εκ των οποίων το μεν ετέθει μεταξύ των εγγράφων μου, το δε έτερον παρεδόθει εις τον κ. Μιλτιάδην Θεοδοσιάδην προς περισσοτέραν ασφάλειαν της υπάρξεώς της.

(Υπογραφή) Αναστάσιος Δ. Φιλίτης

Εν Βουκουρεστίω κατά την δεκάτην (10) Μαρτίου 1875.

Απόσπασμα πρακτικού αριθ. 119

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 119 που συνετάγει στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1885 εν κοινή συνεδριάσει διατελούντων των τε Δημογερόντων και Εφοροεπιτρόπων των αγαθοεργών καθιδρυμάτων της χριστιανικής κοινότητας της πόλεως Ιωαννίνων και των Δημογερόντων και Εφόρων της κοινότητας Ζίτσης υπό την προεδρείαν της Α.Σ του Μητροπολίτου Ιωαννίνων (….) Τα δύο μέρη συμφώνησαν: το ήμισυ εξ αυτού να τεθεί εις την διάθεσιν της κοινότητας Ζίτσης , συμφώνως τω πνεύματι της διαθήκης , το δε άλλο ήμισυ εις την Χριστιανική κοινότητα Ιωαννίνων. Επί τούτω εγενέτετο και υπογράφει το παρόν πρακτικόν , ούτινος αντίγραφον αιτηθησόμενον δοθήσητε επισήμως τοις αντιπροσώποις της κοινότητος Ζίτσης.

Εν Ιωαννίνοις τη 19 Νοεμβρίου 1885

Ο Ιωαννίνοις Σωφρόνιος

Η Δημογεροντία και εφορεία της κοινότητας Ζίτσης

Αρχ. Γαβριήλ Ηγούμενος Προφ. Ηλιού Ζίτσης,Χρ. Γκάλγκος, Αθ. Κατσουλίδης, Αν. Γουδίνος, Λάμπρος Παπαχρόνης, Χρ. Κ. Παπαγεωργίου

Η Δημογεροντία και Εφοροεφορεία της Χριστ. Κοινότητας της πόλεως Ιωαννίνων

Δ. Καλαντζής,Π.Α Στούπης,Ν.Κίγκος,Κ.Κιούρης, Τασούλος Τσιάτσος,Β.Δημητριάδης, Θ.Μίσιος, Γ.Κ.Ζωϊδης, Δ.Μουμούδης, Ιωάν. Φ. Κάιτας, Κ.Ι. Κούρεντας, Κ.Ι.Ελμάζης