Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ


Εκτυπώθηκε η εφημερίδα "Παλμοί της Ζίτσας" αριθμός τεύχους 79
και σύντομα θα  αποσταλεί σε όλους τους Ζιτσιώτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: