Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Βαδόκειος Βιβλιοθήκη
Ύστερα από  πολλές παλινωδίες και αναβολές τελικά η βιβλιοθήκη επανέρχεται  στον αρχικό της χώρο .Έτσι η Βαδόκειος Βιβλιοθήκη θα βρεθεί ύστερα από πολλά χρόνια στο χώρο που ο  ευεργέτης  της Ζίτσας Αθανάσιος Βαδόκας είχε  κάνει.   Ήδη έχουν μεταφερθεί  και αφού έγινε η ταξινόμηση έχουν  τοποθετηθεί  στις θέσεις τους όλα τα βιβλία. Πολλοί χωριανοί  προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στην μεταφορά των βιβλίων.  Πιστεύουμε  ότι σύντομα με τη βοήθεια όλων μας  η βιβλιοθήκη θα αποτελεί ένα κόσμημα  για το χωριό μας , γιατί  στα ράφια της βρίσκονται σπάνιες εκδόσεις , αλλά  και οι φίλοι του βιβλίου θα έχουν την ευκαιρία να δανειστούν κάποιο   για να το μελετήσουν.
Ήταν  πράγματι αναγκαία η μεταφορά , γιατί στο υπόγειο που βρισκόταν  κινδύνευαν να αχρηστευτούν σπάνιες εκδόσεις και όχι μόνο.
 Ευχαριστίες στο Δήμαρχο κ. Μιχάλη  Πλιάκο  , τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας  και  όλους τους φορείς της Ζίτσας που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα το όλο εγχείρημα . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: