Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Εκτυπώθηκε η εφημερίδα "Παλμοί της Ζίτσας" αριθμός τεύχους 77
και σύντομα θα  αποσταλεί σε όλους τους Ζιτσιώτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: