Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ Βροσίνας που από φέτος θα λειτουργήσει στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας
Στην  Τοπική Κοινότητα Άνω Λαψίστας θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 το ΕΠΑ.Λ Βροσίνας Δήμου Ζίτσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές  για εγγραφή/μετεγγραφή στο εν λόγω ΕΠΑ.Λ,  για τον Τομέα Πληροφορικής, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση προτίμησης ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  e-epal.minedu.gov.gr με τους κωδικούς TAXIS των κηδεμόνων τους.
Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης θα ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής των μαθητών στο σχολείο.
Στην Α΄ τάξη δυνατότητα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου.
Στη Β΄ τάξη δυνατότητα εγγραφής έχουν:
1.    Όσοι ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου,
2.    Όσοι ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ομάδας προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
3.    Όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
Στην Γ΄ τάξη δυνατότητα εγγραφής έχουν όσοι ολοκλήρωσαν την Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ τομέα Πληροφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: