Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Αποτελέσματα 18ης Μαϊου   στην τοπική κοινότητα Ζίτσας

Υποψήφιος Δήμαρχος Βούζας Χρυσόστομος                      208  ψήφοι
Υποψήφιος Δήμαρχος Πλιάκος      Μιχάλης                       156 ψήφοι
Υποψήφιος Δήμαρχος Μανούσης Σωτήριος                        142 ψήφοι
Υποψήφιος Δήμαρχος Γαρδίκος Βασίλειος                          109 ψήφοι
Υποψήφιος Δήμαρχος Ματσάγκας Μανώλης                       70  ψήφοι

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 18ης Μαϊου   στο Δήμο Ζίτσας
Υποψήφιος Δήμαρχος Γαρδίκος Βασίλειος                          4020  ψήφοι  ποσοστό 33,22  ο/ο
Υποψήφιος Δήμαρχος Πλιάκος Μιχάλης                             3582 ψήφοι  ποσοστό 28,66  ο/ο
Υποψήφιος Δήμαρχος Βούζας Χρυσόστομος                      2772 ψήφοι  ποσοστό 22,17  ο/ο
Υποψήφιος Δήμαρχος Μανούσης Σωτήριος                        1330  ψήφοι  ποσοστό 10,64  ο/ο
Υποψήφιος Δήμαρχος Ματσάγκας Μανώλης                       794   ψήφοι  ποσοστό 6,35  ο/οΠρόεδρος της τοπικής Κοινότητας εκλέγεται ο Περικλής Νούλης από το συνδυασμό του κ. Βούζα
Μέλη: Γεώργιος Β. Κοντογιάννης από το συνδυασμό του κ. Πλιάκου και
Δημήτριος Στράτος από το συνδυασμό του κ. Μανούση

Δεν υπάρχουν σχόλια: