Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τα απορρίμματα (οικιακά)
µε απλές καθημερινές ενέργειες:

Δεν μετακινούμε τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς

την έγκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Δεν αφήνουμε τις σακούλες σκουπιδιών έξω από τους κάδους απορριμμάτων, γιατί εγκυμονούν κίνδυνοι για την δημόσια υγεία, την προστασία του Περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης.

Μεταφέρουμε τις σακούλες σκουπιδιών στους κάδους αποκομιδής μετά τις 8:00 το βράδυ πριν τη μέρα που περνά το απορριμματοφόρο.


Βάζουμε τα εσωτερικά µη ογκώδη απορρίμματα (υπολείμματα τροφών και άχρηστα είδη, δηλ. υλικά συσκευασίας αυτών, άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε μικρή ποσότητα, άχρηστα χαρτιά, προϊόντα σκουπίσματος δαπέδων κ.λ.π που προέρχονται- από τη συνήθη καθαριότητα ή από τα υπολείμματα κουζίνας) σε ειδικές πλαστικές ανθεκτικές σακούλες και τις δένουμε καλά.
Δεν εγκαταλείπουμε σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους και ακάλυπτα οικόπεδα, καθώς και στα τμήματα των εθνικών οδών που εκτείνονται μέσα σε κατοικημένεςπεριοχές εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα π.χ. άχρηστες οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστο ρουχισμό.

Η αποκομιδή, η μεταφορά και η διάθεση αυτών, θα γίνεται
από την Υπηρεσία Καθαριότητας μια φορά το μήνα,
και μόνο την πρώτη (1 η) εβδομάδα του μήνα,
ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο 26510 61566.

Δεν πετάμε στους κάδους:

Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

Στερεά απόβλητα που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνικών εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παράγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, κουρέλια, σάπια φρούτα, υπολείμματα τροφών κλπ)

Η αποκομιδή, η μεταφορά και διάθεση αυτών γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα και ευθύνη σε χώρους ταφής των απορριμμάτων, σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ή όπου αλλού ορίζει η Δημοτική αρχή.

Δεν εναποθέτουμε ανεξέλεγκτα γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους, κατοικημένες περιοχές, πάρκα, παιδικούς σταθμούς κά

Τα χαρτοκιβώτια και τα ξύλινα κιβώτια τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού προηγουμένως έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος με πίεση, περίδεση κλ .π.

Τα επικίνδυνα απορρίμματα, όπως τζάμια, μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες,συσκευασίες εντομοκτόνων, κ.λ.π έχουν στη συσκευασία τους ένδειξη και πρέπει να τα πετάμε σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Τα νεκρά ζώα να φροντίζουν να τα ενταφιάζουν οι ιδιοκτήτες τους.

Τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π),

τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού ξεραθούν και δεματοποιηθούν .

Για κάθε παράβαση ο Δήμος Ζίτσας θα επιβάλει πρόστιμα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 49/2011 απόφαση, άρθρο 29 του Κανονισμού Καθαριότητας.

Ζητάμε την κατανόηση και τη βοήθειά σας..

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: