Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Π.Η

Η τοπική κοινότητα Ζίτσας  έχει πλέον το δικό της Κ.Α.Π.Η.
Με απόφαση του Δήμου Ζίτσας ιδρύθηκε για τις ανάγκες  της τρίτης ηλικίας  Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
Μπορούν  να εγγραφούν  όσοι συμπλήρωσαν το 58ο έτος της ηλικίας τους. Διακίωμα εγγραφής έχουν επίσης και οι σύζυγοι  που είναι κάτω των 58 ετών. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομισθούν  2 φωτογραφίες , φωτοτυπία ταυτότητας και να καταβληθεί η ετήσια συνδομή που ανέρχεται στο ποσό των 10 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: